Regulácia pH bazéna

Pre zaručenie správneho fungovania bazénovej chémie a zabezpečenie kvalitnej čistej bazénovej vody je potrebné dbať na správnu hodnotu pH v doporučenom rozmedzí.

Hodnota pH je ukazovateľ stupňa kyslosti vody. Pohybuje sa v rozmedzí 1 - 14, kedy hodnoty pod 7 označujú kyslú vodu a nad 7 zásaditú vodu. Ideálna hodnota pH vody v bazéne by sa pri používaní chlórovej chémie mala pohybovať v rozmedzí medzi 7,1 – 7,5. Jeho hodnotu je nutné pravidelne merať, ovplyvňuje ju totiž mnoho aspektov ako je napríklad tvrdosť vody, používaná bazénová chémia alebo čistota vody a vplyvy počasia.

Nesprávna hodnota pH môže mať za následok nežiadúci rast rias, ktoré môžu ohroziť naše zdravie. Správne pH je tiež dôležité pre správne fungovanie bazénovej chémie. Ak chcete mať istotu, že používaná bazénová chémia pracuje na sto percent, pravidelne hodnotu pH kontrolujte a prípadne upravujte produktom Savo pH+ alebo Savo pH-.

Späť na produkty

Copyright 2017 www.savo.eu | created by gmmedia.cz

Kontakt | Právne ujednanie | Prístupnosť | Zásady ochrany osobných údajov | Unilever politika využívania cookies

Top
Menu