Ph-minus_png

Savo pH- 1200 g

Regulácia pH bazéna

Savo pH- je určený pre zníženie hodnoty pH bazénovej vody. Ideálne rozmedzie hodnoty pH v ktorej by sa mala voda v bazéne pohybovať, je 7,1 - 7,5. Prípravok použite v prípade, že sa hodnota pH nachádza nad touto hranicou. Pri dodržaní správneho rozmedzia pH je zaistené správne fungovanie chlórovej bazénovej chémie.

Benefity

  • Znižuje hodnotu pH
  • Zlepšuje fungovanie bazénovej chémie

Určené

  • Voda v bazéne s příliš vysokou hodnotou pH
  • Pre vonkajšie, vnútorné bazény a vírivky
  • Pre úpravu sladkej a slanej vody

Dávkovanie

Dávkovanie je závislé na východiskovom pH a celkovom chemickom zložení vody. Použitím prípravku Savo pH- v množstve 10 g/m³ vody sa zníži pH o cca 0,1 - 0,2. Prípravok rozpustite v nádobe s vodou a potom aplikujte do bazéna. Nechajte zapnutý filtračný systém a po dostatočnom premiešaní v celom objeme bazéna preveďte meranie pH a prípadne prípravok aplikujte opakovane. Používajte ochranné rukavice a okuliare. Prípravok dávkujte vždy do pripravenej vody a nie naopak. Nikdy nemiešajte s inými prípravkami. Skladujte vždy v uzavretej nádobe na suchom a pred priamym slnečným svetlom chránenom mieste, pri teplotách 5 - 25°C a mimo dosahu detí. Pri práci s výrobkom nefajčite, nejedzte a nepite.

Hmotnosť

1 200 g

Doba použitelnosti

36 mesiacov

Typ

Prášková forma

Produkt kúpite tu

Späť na produkty

Copyright 2017 www.savo.eu | created by gmmedia.cz

Kontakt | Právne ujednanie | Prístupnosť | Zásady ochrany osobných údajov | Unilever politika využívania cookies

Top
Menu